* Tui thấy là ko nhất thiết phải thi IELTS thì mới đọc cuốn này, có nhiều thứ hay như cách chỉ viết paragraph thế nào, tóm ý ra sao, chuẩn bị gì hoặc nên nói ra làm sao trong các kỳ thi nói.. Nói chung là đọc đi rồi biết